ALTAVEU CIUTADÀ DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT - Inscripció

 

 

 

En primer lloc, moltes gràcies per la seva predisposició a participar en el projecte d’Altaveu Ciutadà que posa en marxa el seu Ajuntament per tal fomentar la col·laboració i participació de la població en la gestió municipal.

Aquest projecte pretén facilitar una via de comunicació i relació entre la població del municipi i l’Ajuntament, mitjançant un seguit de consultes periòdiques que es realitzen telemàticament a una sèrie de veïns i veïnes que col·laboren lliure i voluntàriament i que es comprometen a participar durant un mínim de 6 consultes.

Aquestes consultes permeten que l’Ajuntament conegui de primera mà l’opinió de la població entorn la tasca que realitza i les necessitats que té el ciutadà. Els resultats permetran que el seu Ajuntament pugui tenir en compte el que pensa i opina la ciutadania  i millorar la seva tasca dia a dia.

La participació en el projecte és, doncs, totalment voluntària. Per participar-hi només cal omplir el següent formulari d’inscripció. Els participants en el projecte es seleccionaran entre totes les persones que hagin contestat aquest formulari de manera que representin els diferents perfils que hi ha entre la població del municipi, i donant prioritat a l’ordre d’inscripció.

Les persones no seleccionades podran participar posteriorment en el cas que es produeixin baixes o en determinats moments en que es facin relleus de la mostra.

Les persones seleccionades finalment, els hi serà comunicat mitjançant un correu electrònic. Per aquest motiu és molt important anotar correctament l’adreça electrònica de contacte que acostumin a consultar periòdicament.

Per tal de garantir la confidencialitat i anonimat de les persones participants, en el mateix correu anterior s’adjuntarà una carta de confidencialitat signada per la nostra empresa que es troba inscrita al Registre Oficial de Fitxers de l’Agència de Protecció de Dades, donant compliment a tots aquells requisits que el Reglament (UE) 2016/679 imposa.

Moltes gràcies per la seva predisposició i col·laboració.

Nota De Privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
Els registres que contenen les seves respostes de l'enquesta no contenen cap identificació seva a menys que una pregunta específica així ho faci. Si respon aquesta enquesta utilitzant una contrasenya que li dóna accés, pot estar segur que aquesta no s'associa a cap de les seves respostes. Això s'administra en una taula de dades separada, que només s'actualitza per indicar que ha completat o no l'enquesta, però sense establir cap vincle amb la taula on s'emmagatzemen les seves respostes, per tant, no hi ha cap manera d'associar una resposta amb la persona que la va realitzar.