Participació RADAR Cambra Reus

Des de la Cambra de Reus estem posant en marxa un nou projecte amb l’objectiu de recollir de forma continuada els inputs de les empreses de la demarcació, per poder millorar en la gestió com organització i per fer d’altaveu de les necessitats, preocupacions i demandes de les empreses de la demarcació

Aquest nou projecte pren el nom de RADAR Cambra Reus.

Per fer-ho es vol constituir un grup d’empresaris i directius de la demarcació de la Cambra de Reus, que seran periòdicament consultats sobre els serveis que presta la Cambra, les necessitats de les empreses, les decisions que es prenen al territori....

Per dur-lo a terme comptem amb la col·laboració de CERES que serà l'empresa que gestionarà el RADAR.

La informació que es reculli es tractarà de forma totalment anònima i confidencial.

Per garantir la confidencialitat de les respostes de les persones participants, s’adjuntarà una carta de confidencialitat signada per Gabinet Ceres SL, inscrita al Registre Oficial de Fitxers de l’Agència de Protecció de Dades, donant compliment a tots aquells requisits que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal imposa.

Els participants en el projecte es seleccionaran entre totes els empresaris i directius que hagin contestat aquest formulari de manera que representin els diferents perfils d'empreses que hi ha al teixit de la demaració .

Si estàs interessat en participar-hi, cal complir aquest formulari: